Hvad betyder ændring! Synonymer for ændring! ændring betyder!

ændring

Eksempel på anvendelse

ændring har mere end én betydning, afhængigt af sammenhængen.
1) -
2) -

Se alle synonymer nedenfor.

Synonymer kolbøtte, konvertering, modificering, omformning, omvælrning, reform, rettelse, skift, forvandling, metamorfose, omdannelse, overgang, transformation, transition, forandring, aberration, acceleration, bevidsthedsudvidelse, brancheglidning, brydning, celleforandring, depersonalisation, deregulering, drejning, dynamik, forbedring, forbehold, gensplejsning, gok, hamskifte, holdningsændring, hop, hårfarvning, jordskred, klimaændring, knæk, konkurrenceforvridning, korrektion, kvantespring, lempelse, lovændring, luftforandring, lønudvikling, magtskifte, manipulation, modifikation, modulation, mutagenese, mutation, møntreform, navneforandring, omgruppering, omlyd, omlægning, opklaring, paradigmeskift, parallakse, reaktion, revision, skred, skygge, sporskifte, spredning, spring, strukturændring, strømkæntring, sving, tilnærmelse, tilpasning, trafiksanering, udsving, bevægelse, drej, forringelse, afslutning, regulering

Annonce

synonym ændring, krydsord hjælp ændring, dansk ordbog ændring, fremmedord ændring, forklaring ændring, hvordan staves ændring,ændring betyder, andet ord for ændring, ændring krydsord ordbog, hvad betyder ændring, ændring betydning, Staves det ændring