Hvad betyder dokument! Synonymer for dokument! dokument betyder!

dokument

Eksempel på anvendelse

Dokument har mere end én betydning, afhængigt af sammenhængen.
1) - acta,
2) - dataobjekt, fil, program

Se alle synonymer nedenfor.

Synonymer akt, aktstykke, diplom, aktiebrev, flyer, flyveblad, handout, løbeseddel, lønseddel, papir, værdipapir, timeseddel, adelspatent, afladsbrev, anklageskrift, arkivalier, bevis, testimonium, bevislighed, bilag, børsprospekt, charter, manifest, deklaration, dom, fordring, fredstraktat, fuldmagt, gavebrev, gældsbrev, indlæggelsesseddel, konnossement, kontrakt, lejdebrev, lånedokument, låneseddel, protokol, refusionsopgørelse, rekvisition, sag, sagsakt, skøde, endeligt skøde, slutseddel, sygemelding, testamente, tilgodeseddel, transport, retsbog, soldaterbog, tingbog, attest, bulle, erklæring, kongebrev, notat, processkrift, kollats, livstestamente, børnetestamente, separationsbevilling, identitetspapir, toldpapir, ark, tekstfil, hjemmeside, webside, tekst, acta, retsdokument, skriftstykke, dataobjekt, fil, program

Annonce

synonym dokument, krydsord hjælp dokument, dansk ordbog dokument, fremmedord dokument, forklaring dokument, hvordan staves dokument,dokument betyder, andet ord for dokument, dokument krydsord ordbog, hvad betyder dokument, dokument betydning, Staves det dokument