Hvad betyder regel! Synonymer for regel! regel betyder!

regel

Eksempel på anvendelse

Regel har mere end én betydning, afhængigt af sammenhængen.
1) - facon, genre, hævd
2) -
3) - etos, filosofi, grundsyn
4) - bekendtgørelse, forordning,

Se alle synonymer nedenfor.

Synonymer gerne, sædvanligvis, forskrift, subsidiaritet, princip, arveret, bordskik, etikette, forfatning, færdselsregel, grundregel, hovedregel, huskeregel, jura, kode, konvention, lov, lugten i bageriet, lønsystem, netikette, norm, politivedtægt, proposition, protokol, gylden regel, regelsæt, reglement, reguladetri, ret, retningslinje, sikkerhedsforskrift, spilleregel, spærreregel, studieordning, tommelfingerregel, vedtægt, værdinorm, tonalitet, andelstanke, den åbne dørs politik, format, standard, grundværdi, yin, gratisprincip, folkerepræsentation, learning by doing, politik, logos, progression, aseptik, laissez faire, gensidighedsprincip, parole, universalisme, først til mølle-princip, nærhedsprincip, armslængdeprincip, SIFU-princip, offentlighed i forvaltningen, offentlighed i retsplejen, nationalitetsprincip, brugerbetaling, yang, vækstfilosofi, arbejdstidsregel, arveregel, asylregel, dagpengeregel, familiesammenføringsregel, fradragsregel, indfletningsregel, konkurrenceregel, moralregel, overgangsregel, regneregel, retskrivningsregel, toldregel, transferregel, undtagelsesregel, valgregel, beskatningsregel, culparegel, sikkerhedsregel, facon, genre, hævd, kutyme, manér, måde, praksis, rutine, skik, sædvane, tradition, vane, etos, filosofi, grundsyn, holdning, indstilling, libssyn, livsanskuelse, livsholdning, mening, moral, observans, orientering, ståsted, tænkemåde, ånd, bekendtgørelse, forordning, regulativ

Annonce

synonym regel, krydsord hjælp regel, dansk ordbog regel, fremmedord regel, forklaring regel, hvordan staves regel,regel betyder, andet ord for regel, regel krydsord ordbog, hvad betyder regel, regel betydning, Staves det regel