Hvad betyder trange kår! Synonymer for trange kår! trange kår betyder!

Vi beklager at vi ikke har ordet "trange kår"!

synonym trange kår, krydsord hjælp trange kår, dansk ordbog trange kår, fremmedord trange kår, forklaring trange kår, hvordan staves trange kår,trange kår betyder, andet ord for trange kår, trange kår krydsord ordbog, hvad betyder trange kår, trange kår betydning, Staves det trange kår

Tilføj venligst en forklaring + synonymer. Tak!